velkommen til foreningen af danske bøndborere

Velkommen til
Foreningen af Danske Brøndborere

Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen 2016 bliver afholdt torsdag den 15. og fredag
den 16.september på Benniksgaard Hotel, Sejrsvej 101, Rinkenæs,
6300 Gråsten.
Traditionen tro starter torsdagen med velkomst og herefter general-
forsamling. Om aftenen bydes op til galamiddag. Fredag vil der være forskellige indlæg.

Tilmelding skal ske til sekretariatet hurtigst muligt, dog senest
12. august 2016
Vintermødet 2016 blev afholdt i København
Årets vintermøde blev afholdt den 3. og 4. marts på First Hotel Copenhagen. Det gennemgående tema for årets møde var grundvandssænkning.

Torsdag var der gennemgang af to interssante grundvandssænknings-projekter, som der senere var lejlighed til at besøge. Fredag var der indlæg fra GEUS og flere leverandører præsenterede nyheder.

Se evnetuelt hele mødeindkaldelsen på debatforum