velkommen til foreningen af danske bøndborere

Velkommen til
Foreningen af Danske Brøndborere

Nye kursusprogrammer
Kursusprogrammerne for efteråret 2022 og foråret 2023 er netop
frigivet. De sidste kursusforløb har været meget efterspurgt.
Det anbefales derfor, at man tilmelder sig så hurtigt som muligt.

Som noget nyt, kan man her på hjemmesiden nu downloade
kursusmaterialet
til de kurser, hvor der er udarbejdet kompen-
dier. Gå ind på kursusprogrammet. Find det kursus du skal til.
Hvis der er udarbejdet et kompendie til kurset, vil der under kursus-
beskrivelsen, være et link til download af kompendiet.
Vintermødet 2022 aflyses

På grund af Corona-stituationen, vælger bestyrelsen at aflyse det
traditionelle vintermødet igen i år, for alles sikkerheds skyld.

I stedet forventer bestyrelsen, at holde et udvidet møde i forbindelse
med generalforsamlingen i september måned i lighed med sidste år.

Gode ideer til emner og foredrag er meget velkomne og kan sendes
til Jens Baumann, eller på tlf.: 31 74 01 20
Nyhedsbrev fra Kursusleder Jette Sørensen
Jette Sørensen har skrevet et nyhedsbrev som indgående fortæller
om hvordan det går med brøndboreruddannelsen på VIA University
Horsens. Nyhedsbrevet kan læses her